Diensten
Referenties
Klaar voor certificeren?

Diensten

Voor een goed functionerend managementsysteem moet de processen en afspraken beschreven staan!

Barendsz Advies Buro help bij het opzetten van het managementsysteem, waarbij de (normvereiste en gewenste) processen, procedures, instructies, etc. worden beschreven. Barendsz Advies Buro heeft een structuur voor het opzetten van het handboek, dat eenvoudig en duidelijk in gebruik is en niet “Norm” afhankelijk. Het handboek wordt beschreven voor de organisatie en niet voor de norm.nUw organisatie kan er voor kiezen om, aangestuurd door Barendsz Advies Buro, zelf de beschrijvingen te doen, of over te laten aan Barendsz Advies Buro.

 

Als onderdeel van de normen moet het managementsysteem periodiek beoordeeld worden op volledigheid en juist functioneren!

Barendsz Advies Buro beoordeeld of uw bedrijfsvoering, beschrijvingen, processen en activiteiten voldoen aan de eisen en richtlijnen die gesteld worden in betreffende norm. Van de beoordeling ontvangt u een rapportage met de constateringen, positieve punten en mogelijke verbeterpunten. De beoordeling kan gebruikt worden voor de aansturing en verbetering van de organisatie, als interne audit voor uw certificering of als nulmeting bij het opzetten en ontwikkelen van een managementsysteem

 

Aandachtspunten, verbeterpunten, afwijkingen, veranderingen, ontwikkelingen ….. Wat nu?

Barendsz Advies Buro geeft advies op uw vragen, waarmee het managementsysteem verbeterd kan worden. De adviezen kunnen onder andere zijn voor ontwikkelingen van managementsystemen en verbeterpunten uit audits.

 

Continue beheersen en verbeteren!

Barendsz Advies Buro ondersteund bij het continue beheersen en verbeteren. Het beheren/ in stand houden van het managementsysteem kan een extra zorg voor de organisatie betekenen. Het kan zijn dat er daarvoor onvoldoende of juiste medewerkers binnen de organisatie aanwezig zijn. Barendsz Advies Buro is met afgesproken frequentie bij uw organisatie aanwezig om de nodige activiteiten te bewaken en ondersteunen.

 

ISO bewustzijn van de medewerkers!

De kennis en bewustzijn van de medewerkers is één van de belangrijkste punten van een goed functionerend managementsysteem. Barendsz Advies Buro geeft ISO trainingen op locatie, op basis van het managementsysteem van organisatie. Hiermee krijgt de medewerker ISO kennis en bewustzijn en zal het managementsysteem beter snappen en toepassen.

 

Certifiklaring is een kruising tussen een Certificering en een Verklaring.

Barendsz Advies Buro is geen certificerende organisatie, die een geaccrediteerd certificaat kan en wilt afleveren. Wel kan en wilt Barendsz Advies Buro, op basis van een beoordeling (interne audit) een verklaring afgeven over het managementsysteem van de organisatie. Op de Certifiklaring staat een score, dat aangeeft in welke mate wordt voldaan aan het managementsysteem. Het doel is om deze score te verbeteren in de loop van de tijd.

Ook hiermee kunt u aan de klant laten zien met ISO bezig te zijn!

 

 

  • Bij de diensten uitgevoerd door Barendsz Avies Buro wordt standaard uitgegaan van de ‘Voorbeeldovereenkomst Inhuur Externe Deskundigheid’ (9101567983 van 13 oktober 2015), opgesteld en goedgekeurd door de Belastingdienst.